Informace o projektu

Inovativní technologie čištění vzduchu kombinací plazmochemického a biologického procesu (Kombiovaný biofyzikální filtr)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004703 (kod CEP: EG15_019/0004703)
Období řešení
1/2017 - 9/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Centrum pro transfer technologií

Problém: Masarykova univerzita vyvinula unikátní technologii pro nízkorozpočtovou úpravu plynů pomocí speciálně navržené komory, plněné studenou plazmou. Na tuto technologii byla v 1Q/2015 podána patentová přihláška v ČR s předpokladem pro následné podání žádosti o PCT a designací do vybraných států EU a v USA. Technologie je nyní ve fázi, kdy je vědecky prokázána její funkčnost a vysoký potenciál pro nasazení v průmyslových aplikacích, a to zejména relativní nekomplikovanost, modulárnost (lze flexibilně začleňovat do procesu úpravy plynu), vysokou účinnost při udržení nízkých náklady na provoz. Testování však také prokázala, že je technologie vhodná především pro předúpravu plynů a pro finální úpravu je třeba začlenění další technologie, která zajistí přesně definované a úplně odbourání přítomných polutantů. Z tohoto důvodu se Masarykova univerzita spojila se společností Dekonta a.s., která je jedním z největších výrobců řešení na dekontaminaci vzduchu v ČR a disponuje komplementární technologií, založené na biologické filtraci (aktuálně již komerčně dostupné, avšak s omezeními na straně účinnosti a rychlosti dekontaminace).

Řešení: Řešením problému jak na straně Masarykovy univerzita a její technologie, tak na straně spol. Dekonta a.s. a jejími komerčně vyráběnými produkty je vývoj průmyslově nasaditelné kombinované technologie, využívající předúpravu kontaminovaného vzduchu pomocí plazmatu s následným biologickým odbouráním kontaminantů na vodu a oxid uhličitý. Společnost Dekonta a.s. ve spolupráci s Centrem pro transfer technologií provedla analýzu komerčního potenciálu, kterou bylo identifikováno, že nejperspektivnějším tržním segment pro uplatnění nové kombinované technologie je čištění vzduchu v provozech, kde se rutinně používají velká množství organických rozpouštědel (toluen, benzen, cyklohexan, rozpouštědla vyrobená frakční destilací ropy, ethery, primární, sekundární i terciární alkoholy atd.) a svářecí průmyslové plyny (zejména uhlovodíky vč. acetylenu).
Cíle:
Ověřit navržený koncept kombinované technologie, tj. důkladně otestovat, účinnost a efektivitu kombinovaného zařízení
Přesně stanovit cenu úpravy 1 m3 kontaminovaného vzduchu a potvrdit škálovatelnost této kalkulace při škálování (10-100x větší průmyslové zařízení)
Zpracovat studii proveditelnosti průmyslově-právní ochrany duševního vlastnictví (konkrétně vypracování a prověření plánov

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info