Informace o publikaci

La compétence interculturelle dans le français de spécialité

Název česky Interkulturní komunikační kompetence v odborné francouzštině
Autoři

DELALANDE Hana

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Související projekty: