Informace o publikaci

Aktuální vývoj institutu podmíněného propuštění

Autoři

BRUCKNEROVÁ Eva

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Tento příspěvek stručně shrnuje změny ve vývoji institutu podmíněného propuštění za posledních deset let. Přibližuje podstatné změny, které se odehrály u tohoto institutu a na ně navazující diskutované aspekty, jejichž řešení jsou stručně nastíněna. Závěr patří zhodnocení vývoje tohoto institutu.
Související projekty: