Informace o publikaci

The Dating of Last Wills in the Territory of the Czech Republic from the 19th to the 21st Century

Název česky Datum závěti na území ČR od 19 do 21. stol.
Autoři

SALÁK Pavel

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal on European history of law
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Open access časopisu
Klíčová slova last will;date;ABGB;BGB;Polish KC1964; Czech CC 1950; Czech CC 1964;Czech CC 2012
Přiložené soubory
Popis text se zabývá otízkou datace závěti zejmína holografní) a území ČR ve vývoji v 19.-20. stol. Srovnává i s úpravou v okolních státech - ejmna Německu, Rakousku a Polsku.
Související projekty: