Informace o publikaci

Vrstvení apelativních složek jako přesvědčovací strategie v závěrečných oddílech českých a anglických kázání

Autoři

ADAM Martin

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Časopis pro moderní filologii
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://casopispromodernifilologii.ff.cuni.cz/en/magazin/2019-101-1-2/
Doi http://dx.doi.org/10.14712/23366591.2019.1.1
Klíčová slova persuasion; sermon; religious; appeal; logos; ethos; pathos
Popis Předkládaný korpusově založený článek si klade za cíl identifikovat a prozkoumat způsoby, jakými kazatelé ve svých kázáních, přesněji řečeno v jejich závěrečných pasážích docilují kýženého přesvědčovacího účinku na základě využití všech tří složek aristotelovského apelu (logos, étos a patos) a jejich postupného řazení. Zvláštní pozornost je věnována strukturním rozdílnostem mezi persvazivními postupy v anglicko-českém kontrastivním pojetí. Výzkumný korpus shromážděný pro účely tohoto článku (označený jako REL) je součástí rozsáhlejšího výzkumného projektu zabývajícího se persvazí v několika typech specializovaného diskurzu (viz např. Adam 2017, Dontcheva-Navrátilová, 2018; Povolná, 2018; Vogel, 2018). Obsahuje 50 kázání v angličtině (REL-ENG) a 50 v češtině (REL-CZ), přičemž oba subkorpusy jsou srovnatelné délky.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info