Informace o publikaci

Cesta ke kvalitnějším a dostupnějším zdravotním službám - projekt českých klinických doporučených postupů

Autoři

KLUGAR Miloslav POKORNÁ Andrea KLUGAROVÁ Jitka

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku (nerecenzovaný)
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Projekt Klinické doporučené postupy (KDP), který je řešen Agenturou pro zdravotnický výzkum (AZV CŘ) spolu s Ministerstvem zdravotnictví (MZ ČR) a Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR), představuje velmi důležitý nástroj moderní zdravotní politiky. Odpovídajícím způsobem vytvořené KDP si lze představit jako závazný metodický postup, dle kterého zdravotničtí profesionálové postupují při řešení konkrétního zdravotnického problému v procesu diagnostiky a léčby, a který garantuje použití efektivních a aktuálních diagnosticko-léčebných prostředků, a to jak z hlediska medicínských a dalších zdravotnických věd, tak i z hlediska efektivního využívání veřejných zdrojů. KDP prokazatelně přispívají ke zkvalitnění poskytovaných služeb a zvyšují efektivitu a dostupnost poskytovaných zdravotních služeb pacientům. Jsou nástrojem pro snižování rozdílů v přístupu pacientů z různých skupin (geografických, demografických, konkrétních plátců zdravotní péče apod.) ke zdravotním službám. Ustanovení a dodržování KDP lze rovněž vnímat jako garanci jednotné úrovně a kvality poskytovaných zdravotních potažmo sociálních služeb. V ČR jsou k dispozici diagnosticko-terapeutické postupy, které jsou nesourodé a jsou vydávány zejména odbornými společnostmi ve velmi variabilní podobě. Výsledkem je nestejná/nesrovnatelná dostupnost a kvalita zdravotních služeb v ČR, omezená revizní a kontrolní činnost a absence hodnocení indikátorů kvality a efektivity poskytovatelů péče. V současnosti chybí centrální orgán, který by na základě jasně stanovených závazných kritérií vydával doporučení a koordinoval tvorbu a aktualizaci KDP. Důsledkem jsou rozdíly v jednotlivých uplatňovaných diagnosticko- terapeutických postupech jak v rámci jednoho oboru, tak zejména v rámci multioborové zdravotní péče. Absence KDP se týká i dalších zdravotnických profesionálů, což může potenciálně negativně ovlivnit kvalitu a bezpečnost péče o pacienty.