Informace o publikaci

Historické památky ve venkovských oblastech - výzvy pro další rozvoj destinace

Autoři

KUBÍČKOVÁ Helena NOVOTNÁ Markéta

Rok publikování 2019
Druh Článek ve sborníku
Konference 14. mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu. Sborník z mezinárodní konference.
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
www https://kcr.vspj.cz/uvod/konference/aktualni-problemy-cestovniho-ruchu-2019
Klíčová slova Countryside; Highlands; marketing strategy; sustainability; tourism
Popis Předložený příspěvek se zaměřuje na možnost využití historických památek ve venkovských oblastech. O tomto využití je pojednáno zejména v kontextu problematiky udržitelného rozvoje venkovských destinací a nutnosti reagovat na nové poptávkové trendy. Jako konkrétní příklad dobré praxe, demonstrující jeden z přístupů umožňujících zhodnocení potenciálu cestovního ruchu pro další rozvoj, je představeno využití zámku v obci Radešín, který je spravován organizací Balónový zámek s. r. o. Cílem článku je poukázat na to, jak lze vhodně zkombinovanými aktivitami sladit finanční cíle organizace s rozvojem daného regionu. Zpracování se odvíjí od teoretických poznatků získaných z rešerše relevantních odborných publikací. Zdrojem informací pro případovou studii jsou kromě podkladů vycházejících ze stavebně-historického průzkumu a interních dokumentů také realizované osobní rozhovory a vlastní poznatky získané pozorováním firemního prostředí. V této části se tak uplatňuje zejména metoda participačního pozorování a dále metoda analýzy, syntézy a komparace. Závěrem jsou vyhodnoceny přínosy pro region a jeho další rozvoj i z hlediska tvorby dodavatelsko-odběratelských vztahů a navázání spolupráce s regionálními dodavateli.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info