Informace o projektu

Udržitelnost destinace pod tlakem globálních trendů v cestovním ruchu (UDECR)

Kód projektu
MUNI/A/1166/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Předmětem projektu se stává problematika udržitelnosti destinace cestovního ruchu. Hlavním cílem je propojit teoreticko-metodické přístupy ke konceptu udržitelnosti s komplexností a specifiky destinace a na základě těchto poznatků identifikovat konkrétní přístupy k řešení aktuálních dopadů na destinaci. Specifičnost destinací i jejich prostorová odlišnost zapříčiňuje, že se destinace potýkají z pohledu konceptu udržitelnosti s rozmanitými problémy, které také vyžadují rozdílné přístupy. Přístupy jsou proto zkoumány ve vybraných modelových destinacích vzhledem k výskytu některých současných vlivů způsobovaných globálními trendy v cestovním ruchu. Projekt prohlubuje dosavadní poznatky předchozích specifických výzkumů zaměřených na problematiku řízení destinace, resp. je rozšiřuje o další teoretickou, metodickou i aplikační rovinu vázanou na mapování skutečných ekonomických, sociokulturních a environmentálních vlivů cestovního ruchu a možností jejich řešení. Projekt zároveň vytváří předpoklady pro zapojení studentů doktorského a magisterského studia do realizovaných výzkumných aktivit a přispívá ke zpracování studijních podkladů pro nově připravované předměty v rámci magisterského studia. Za výstupy projektu jsou považovány bodově hodnocené publikace.

Publikace

Počet publikací: 13


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info