Informace o publikaci

Measurement of selected aspects of student behavior in online courses

Název česky Měření vybraných aspektů chování studentů v online kurzech
Autoři

ČERNÝ Michal

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj e-Pedagogium
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://e-pedagogium.upol.cz/artkey/epd-201902-0005_mereni-vybranych-aspektu-chovani-studentu-v-online-kurzech.php
Doi http://dx.doi.org/10.5507/epd.2019.015
Klíčová slova learning analytics; Google Analytics; Hotjar; heatmaps;web analytics; data driven education; online courses; LMS; learning environment
Popis Článek analyzuje možnosti využití analýzy učení mimo LSM, tedy v edukačních prostředích, která nejsou spojená s běžným robustními systémy, jako je Moodle nebo Blackboard, ale které je možné analyzovat jen skrze nástroje webové analytiky. Toto téma bylo dlouhou dobu v diskursu pedagogickou veřejností marginalizováno. Naše výzkumná a metodologická pozornost ale ukazuje, že data, která lze z těchto prostředí získat o studijním a informačním chování studentů, mohou být pro design celého edukačního prostředí zajímavá a mohou pomoci s významnými změnami v oblasti návrhu kurzů, měření atraktivnosti či srozumitelnosti jednotlivých stránek atp. V tomto článku se soustředíme především na kombinaci nástrojů Google Analytics a Smartlook respektive Hotjar pro tvorbu heatmap.