Informace o publikaci

Zásada zákazu použití síly a „počítačový útok“ proti kritickým infrastrukturám státu: vacuum iuris či výkladová výzva?

Autoři

UHLÍŘOVÁ Kateřina

Rok publikování 2019
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Mezinárodní právo stanoví kogentní zákaz použití síly jako prostředku řešení sporů mezi státy. Zásada zákazu použití síly je v přípěvku konfrontována se zahájením počítačového útoku proti kritickým infrastrukturám státu. Příspěvek analyzuje, zda lze takový útok kvalifikovat jako mezinárodně protiprávní chování zakládající porušení článku 2 odst. 4 Charty OSN. Složitost zkoumané problematiky je umocněna tím, že ohledně interpretace pojmu použití síly přetrvávají v odborné nauce i mezi státy spory, k čemuž se přidružuje definiční nejasnost pojmu počítačový útok, v tomto ohledu příspěvek pracuje především s obecným výkladovým pravidlem obsaženým v článku 31 Vídeňské úmluvy o smluvním právu a s travaux préparatoires (Charta OSN).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info