Informace o projektu

Centrum excelence pro kyberkriminalitu, kyberbezpečnost a ochranu kritických informačních infrastruktur (C4e)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000822 (kod CEP: EF16_019/0000822)
Období řešení
4/2018 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky
Další fakulta/pracoviště MU
Právnická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta informatiky
WWW stránky projektu
https://www.c4e.cz
Klíčová slova
cybersecurity; cybercrime; cyber-defence; simulation of cyber threats; cyber range; network traffic analysis; log analysis; anomaly detection; digital forensics; cyber attack; attack mitigation; malware; big data; stream processing; similarity search; dat

Projekt navazuje na dosavadní činnosti Centra excelence pro kybernetickou kriminalitu (C4e), které vzniklo na základě iniciačního grantu DG HOME se zaměřením na výzkumné programy v oblasti právní, technické a návazného vzdělávání. V průběhu existence centra a navázané mezinárodní spolupráce byla identifikována potřeba propojení původních členů centra s dalšími výzkumnými týmy pro podporu dosažení komplexních výsledků. Byla analyzována vysoká míra potřebnosti a překryvu s výzkumem věnujícím se ochraně kritických infrastruktur a hlubší potřeba zapojení výzkumu v oblasti návrhu, řízení a spolehlivosti složitých systémů.

Ve vazbě na dosavadní výzkum v C4e se proto projekt zaměřuje na vytvoření nové širší a silně integrované výzkumné strategie, rozdělené do 3 základních výzkumných programů propojujících a harmonizujících dosavadní aktivity výzkumných týmů. Činnosti jsou orientovány především na zkvalitnění výzkumných výsledků v mezinárodním měřítku, podporu stávajícího centra a jeho věcné i personální rozšíření. Aktivity plánované v projektu přispívají k řešení aktuálních výzev souvisejících s bezpečnou informační společnosti na národní i mezinárodní úrovni.

Publikace

2019

2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info