Informace o publikaci

Biochemical and cytological changes of tobacco BY-2 cells under diclofenac impact

Název česky Biochemické a cytologické změny buněk tabáku BY-2 pod vlivem diklofenaku
Autoři

SVOBODNÍKOVÁ Lucie KUMMEROVÁ Marie ZEZULKA Štěpán BABULA Petr

Rok publikování 2019
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Studie zaměřené na kontaminaci životního prostředí ukazují vedle klasických perzistentních polutantů také na přítomnost pseudo-perzistentní "emerging" kontaminantů. Jako vysoce specifické a biologicky aktivní látky, léčiva a léčivé látky vstupující do prostředí mohou ovlivnit necílové organismy včetně rostlin. Jedním z běžně detekovaných a monitotrovaných léčiv ve vodě je nesteroidní protizánětlivý lék diklofenak (DCF). Rostlinné buněčné suspenze jako Nicotiana tabacum BY-2 mohou být vhodným modelem pro studium toxicity širokého spektra anorganických a organických polutantů na buněčné a subbuněčné úrovni. Otázkou je, zda suspenze BY-2 pro hodnocení toxicity léčiv. Výsledky této studie dokládají, že expozice environmentálně relevantními koncentracemi DFC (1, 10, a 100 ug/L) významně ovlivnila viabilitu buněk BY-2, mitotický index, hustotu suspenze a sušinu. Oxidativní stres indukovaný DCF doložený zvýšenou produkcí reaktivních forem kyslíku (ROS) spustil apoptické změny v buňkách BY-2 vedoucí k programované buněčné smrti – výskyt kyselých kompartmentů a autofágních vakuol a apoptickou kondenzaci chromatinu a fragmentaci DNA v jejich jádrech. Díky její rychlé a citlivé odezvě, tabáková suspenze BY-2 je vhodná pro hodnocení fytotoxicity léčiv.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info