Informace o publikaci

Vyhodnocení adresného zvaní českých občanů do screeningových programů

Autoři

NGO Ondřej CHLOUPKOVÁ Renata AMBROŽOVÁ M. SUCHÁNEK Š. ZAVORAL M. SEIFERT B. DVOŘÁK V. DANEŠ J. SKOVAJSOVÁ M. DUŠEK Ladislav MÁJEK Ondřej

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Časopis lékařů českých
Citace
Popis Východiska: Česká populace je výrazně zatížena zhoubnými nádory, důležitou roli proto mají dlouhodobě zavedené screeningové programy. V lednu 2014 bylo zahájeno adresné zvaní českých občanů do těchto programů ke zvýšení jejich pokrytí. Cílem sdělení je prezentovat aktuální výsledky adresného zvaní. Materiál a metody: K hodnocení byla využita data zdravotních pojišťoven, na základě kterých byl vyhodnocen v období 2014–2017 objem zaslaných pozvánek k jednotlivým screeningovým programům a zejména míra účasti po pozvání. Výsledky: Od ledna 2014 do prosince 2017 bylo rozesláno více než 6 milionů pozvánek na screeningová vyšetření a tak byly osloveny přibližně 3 miliony osob. Míra účasti po prvním pozvání dosahovala u screeningu karcinomu prsu, kolorekta a děložního hrdla 22,3 %, 21,7 %, respektive 15,5 %. Efekt adresných výzev však výrazně klesá s opakující se pozvánkou ke screeningu u osob, které nereagovaly na předchozí výzvy. Závěr: Projekt adresného zvaní přispěl k vyšetření statisíců osob, velký podíl pozvaných se však stále nezúčastnil. Je tedy nezbytné pokračovat v podpoře adresného zvaní a zvažovat další způsoby motivace veřejnosti k účasti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info