Informace o publikaci

Jak účinné jsou projekty prevence dětské obezity?

Autoři

FIALA Jindřich KAŇOVÁ Pavlína KOTALOVÁ Lucie

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Výživa a potraviny
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Klíčová slova child overweight;child obesity;obesity prevention;prevention projects;effectiveness
Popis Cílem bylo zhodnocení účinnosti projektů proti dětské obezitě globálně, a přehled situace v ČR. Bylo vyhledáno 19 systematických přehledů a meta-analýz. Z 8 zaměřených na prevenci jich 5 shledalo projekty jako účinné, ze 7 zaměřených na terapii to byly 4, a ze 4 kombinovaných 2 hodnotily projekty jako účinné. I v případech účinných intervencí byla detekována vysoká míra heterogenity, vysoké riziko bias, a nízká kvalita důkazů. Jelikož české projekty nesplňují kritéria pro zařazení do meta-analýz, a často neobsahují ani výstupy, neobjevují se v publikačních databázích a je třeba použít obecné vyhledávání. Celkem se nám v ČR podařilo vyhledat 20 projektů. Pouze 2 obsahují jako výstup hmotnostní ukazatele a 2 alespoň hodnocení změn výživy. Většina projektů v ČR neobsahuje adekvátní hodnocení efektu.
Související projekty: