Informace o projektu

Vytvoření komplexního systému ochrany zdraví dětí a rodiny v kontextu změn 21. století se zaměřením na dětskou obezitu, výživu a pohyb

Kód projektu
TL01000320
Období řešení
2/2018 - 11/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Centrum podpory zdraví z.ú.

Projektem řešený nárůst dětské obezity, patřící mezi dopady nových technologií, se nedaří zvrátit. Přenáší se do dospělosti a představuje riziko pro významné poruchy zdraví. Dle analýzy bariér a motivací budou navržena řešení, využívající i technologie, které původně k problému vedly. Přínosem pro řešitele bude nová strategie, jako výsledek komplexní analýzy příčin, a možnost reálně ověřit účinnost. Přínosem pro aplikačního garanta je vědecké podložení a inovace navržených postupů, mající vést k vyšší účinnosti v praxi. Bude navržen systém, jak ovlivnit nejen děti, ale i jejich rodiče, neboť to se ukazuje jako nezbytná podmínka. Navržený systém bude aplikován ve třech krajích ČR. Následně bude systém postihující rodinu doplněn k projektu Cepík, řešícímu tuto tématiku v mateřských školách.

Publikace

Počet publikací: 9


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info