Informace o publikaci

Webový portál pro analýzu a vizualizaci dětských onkologických dat dostupných v ČR

Autoři

KREJČÍ Denisa ŠČAVNICKÝ Jakub ZAPLETALOVÁ Michaela SVOBODOVÁ Ivana KAROLYI Matěj MUŽÍK Jan JARKOVSKÝ Jiří KLIMEŠ Daniel LOULA Zdeněk KOMENDA Martin ŠTĚRBA Jaroslav STARÝ Jan DUŠEK Ladislav

Rok publikování 2019
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Úvod: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR společně s Institutem biostatistiky a analýz LF MU, klinikou dětské onkologie FN Brno a LF MU Brno a klinikou dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN v Motole vytvořil webový portál CCCIS (Czech Childhood Cancer Information System). Jedním z hlavních cílů portálu je odborné i laické veřejnosti zpřístupnit a zviditelnit epidemiologická data o výskytu zhoubných nádorů a data o úmrtnosti, která se zhoubnými nádory souvisí. Dalším cílem webového portálu je poskytování relevantních informací i do zahraničí. Metodika: Zdrojem dat jsou údaje o novotvarech dětí evidované v Národním onkologickém registru, které byly validovány pomocí klinické databáze dětské onkologie a kombinovány s údaji Národního registru hospitalizovaných a Listu o prohlídce zemřelého. Z těchto dat byly zjištěny hodnoty incidence novotvarů a přežití dětských onkologických pacientů diagnostikovaných ve věku 0–19 let. Ke sledování dlouhodobého trendu mortality byla použita data z Listu o prohlídce zemřelého. Demografické údaje o sledované populaci byly získány z výstupů Českého statistického úřadu. Data jsou k dispozici za období 1994–2016. Výsledky: Webový portál je dostupný na adrese ccc-is.uzis.cz. Služby webového portálu přestavuje především interaktivní prohlížeč, hlavní část portálu, která uživateli umožní přímo zkoumat epidemiologické trendy jím vybraných onkologických diagnóz prostřednictvím předdefinovaných analytických nástrojů v grafické či tabulkové formě. Dále jsou k dispozici komentované analýzy zpracovávající vybraná významná témata, či publikace zabývající se epidemiologií zhoubných nádorů u dětí. Závěr: Portál přináší odborné informace o diagnostických skupinách dětských nádorových onemocnění podle ICCC klasifikace, jeho součástí je i interaktivní analytický reporting, který uživateli nabízí informace o aktuální epidemiologii dětských nádorových onemocnění a dlouhodobém přežití dětských onkologických pacientů v České republice.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info