Informace o publikaci

Dekódování charismatu – rysy a metody k jeho odkrytí

Autoři

BLAŽEJ Adam

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Psychologie a její kontexty
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
www http://psychkont.osu.cz/fulltext/2018/18-2_Blazej.pdf
Klíčová slova charisma; psychology of personality; intrapsychological characteristics; interpsychological characteristics; physical characteristics
Popis Tento článek si klade za úkol shrnutí dosavadních faktů o charismatu způsobem, při němž bude možno identifikovat jednotlivé aspekty, které jej tvoří. Je známo, že se charisma nevztahuje pouze na jeden osobnostní rys, či rys obličeje, nýbrž že jej tvoří celá řada aspektů. Tyto aspekty pak budou rozděleny do několika skupin podle společných charakteristických rysů. Podstatou tohoto rozdělení je jednak zpřehlednění celého konceptu, a jednak také identifikace nástrojů či metod ve vztahu k rozvoji daného aspektu charismatu. Jedná se o přehledovou studii, jež kromě dosavadních empirických výzkumů pracuje také s názory odborníků s cílem jejich identifikace a analýzy. Kritériem pro zahrnutí konkrétních studií je jejich původ po roce 1950 (do 2017) a vybraná klíčová slova. Provedenou rešerší tedy bude dosaženo shrnutí velkého množství aspektů, které popisovaný fenomén ovlivňují, přičemž na celé řadě z nich lze pomocí jistých vzorců chování, či psychoterapeutických metod pracovat. Ty jsou spolu s jednotlivými aspekty uvedeny na konci článku v pasáži shrnutí. V praxi je pak výstup článku aplikovatelný například pro profese ředitelů, učitelů, trenérů a koneckonců i pro kteréhokoliv člověka, jež se zajímá o psychosociální rozvoj.