Informace o publikaci

Břeclav – Pohansko IX. Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie)

Autoři

PŘICHYSTALOVÁ Renáta KALOVÁ Kateřina BOBEROVÁ Kateřina

Druh Odborná kniha
Citace
Popis Kniha obsahuje komplexní zpracování disperzních pohřebních areálů zkoumaných na jižním předhradí velkomoravské centrální sídelní aglomerace Břeclav – Pohansko. V průběhu archeologických kampaní v letech 1960–1962, 1975–1979, 1991–1994 bylo na předhradí objeveno 205 hrobů, které vytvářely buď malá až středně velká pohřebiště, nebo skupiny dvou až čtyř hrobů anebo byly hroby situovány solitérně mezi sídlištními objekty. Skupiny hrobů nevytvářely v rámci areálu sídlištních aktivit jasně vydělenou strukturu, proto již od počátku objevu existence tzv. hrobů na sídlištích na centrálních lokalitách byla řešena otázka sociální kompetence lidí pohřbených mimo regulérní pohřebiště. Na tuto otázku jsme se snažili hledat odpověď také v předkládaném díle. Kniha obsahuje kompletní archeologicko-antropologický textový i obrazový katalog hrobů z předhradí. Nedílnou součástí textu je i zevrubná analýza pohřebního ritu, prostorová analýza jednotlivých pohřebních areálů, komplexní antropologické vyhodnocení lidských pozůstatků s důrazem na zjištění celkové kondice a životních podmínek pohřbené populace. Na základě syntézy všech dostupných výsledků byl v závěru dotvořen obraz komunity, která ve druhé polovině 9. stol. (snad i na počátku 10. století) žila a umírala na jižním předhradí hradiska Pohansko.
Související projekty: