Informace o projektu

Problematika funerálních areálů a disperzních pohřebišť na sídlištích v raném středověku: komplexní studie hrobů z jižního předhradí Břeclavi-Pohanska (PPJPBP)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA16-05791S
Období řešení
1/2016 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Výzkum raně středověkých dějin území Velké Moravy, které dnes tvoří část České republiky, je klíčový pro pochopení následného historického, a také současného vývoje dotčených regionů. Dějiny jsou vytvářeny lidmi, proto je potřebné optimálně skloubit výsledky bádání archeologie a antropologie. Je to propojení výzkumu materiální a myšlenkové kultury s výzkumem populace, která tuto kulturu vytvářela. Ideální prostor poskytuje jižní předhradí velkomoravského centra Břeclav-Pohansko. Předhradí bylo interpretováno jako sídlo a hospodářské zázemí vojenské hotovosti. Byly zde prozkoumány sídlištní i funerální kontexty. V současnosti je zde výzkum zaměřen na komplexní zpracování hrobů a pohřbených jedinců. Hroby vytvářely samostatné větší či menší pohřební areály v rámci nebo na okrajích sídelních jednotek po celé zkoumané ploše předhradí. Cílem projektu je odhalit důvody a vydefinovat pravidla, kterými se řídilo pohřbívání na sídlištních v období raného středověku a to na základě výsledků výzkumu funerálních areálů na jižním předhradí. Hlavním cílem projektu je pochopení a vysvětlení příčin existence disparátních pohřebních zvyklostí obyvatel centrálních aglomerací v 9. století na území Velké Moravy (jasně vymezená regulérní/křesťanská pohřebiště versus pohřebiště na sídlištích).

Publikace

Počet publikací: 9


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info