Informace o publikaci

Judikatura NSS: Ochrana zvířat proti týrání

Autoři

VOMÁČKA Vojtěch

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck.
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=mzyf63c7onza
Klíčová slova animal wefare; Supreme Administrative Court; case law
Popis Tento článek shrnuje závěry judikatury správních soudů a zejména NSS k ochraně zvířat dle TýrZv a požadavků veterinární péče podle VetZ. Na půdorysu judikatury ESD představuje i širší kontext problematiky, se kterou se české soudy setkávají nebo se mohou setkat.
Související projekty: