Informace o publikaci

The Use of the Humanoid Robot in Promoting Active Aging in Older Men and Women

Název česky Využití humanoidního robota při podpoře aktivního stárnutí u starších mužů a žen
Autoři

VIDOVIĆOVÁ Lucie

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis V naší prezentaci prozkoumáme souhru posledních dvou aspektů. Představíme nový projekt zaměřený na zapojení uživatelů do navrhování softwaru pro humanoidního robota Pepper, který bude používán pro informační a zábavní účely v denních centrech pro starší dospělé. Budou prozkoumány možnosti využití robota k motivaci seniorů v komunitních centrech, aby se stali aktivnějšími, se zaměřením na aktivní stárnutí a rozsah činností, jako je vzdělávání a socializace. Inovativní přístup upozorňuje na nadstandardní péči nebo spíše na předběžnou péči, využití technologií pro podporu aktivního stárnutí a lepší akceptaci uživatelů v péči. Zvláštní pozornost je věnována genderovému využití technologie v pozdějším životě.
Související projekty: