Informace o projektu

Informace o projektu
Využití humanoidního robota pro aktivní stárnutí seniorů a seniorek (HUMR)

Logo poskytovatele
Kód projektu
TL02000362
Období řešení
1/2019 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Klíčová slova
stárnutí; senioři; seniorky; technologie; robot; Pepper; interakce; aktivní stárnutí; aktivizace; software
Spolupracující organizace
České vysoké učení technické v Praze
Gerontologický institut, o.p.s.

Projekt se zaměřuje na výzkum sociálních a technologických aspektů vztahu mezi lidským uživatelem vyššího věku a humanoidním robotem Pepper (human - robot interaction; HRI). Zkoumány jsou možnosti využití robota pro aktivizaci seniorů a seniorek ve volnočasových centrech pro seniory. Tato centra se zaměřují na škálu činností v rámci projektů aktivního stárnutí, s důrazem na vzdělávání a podporu socializace. Projekt tak přinese nové poznání o HRI, které se doposud v oblasti seniorů zaměřovalo pouze na otázku péče, nikoliv na agentického sociálního aktéra ve vyšším věku.
Přidanou hodnotou projektu je také zaměření se na genderový aspekt HRI a potenciál aktivizace skrze interakci s robotem, a to jak v pohledu vyšší pre-socializace seniorů mužů k využívání technologií, tak v předchozím výzkumu (autonomní řízení a technologie v automobilu) zjištěná diferenciální preference práce s technologiemi u žen.
Projekt je realizován ve spolupráci s ČVUT.

Publikace

Počet publikací: 29


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info