Informace o publikaci

A correlative approach, combining chlorophyll a fluorescence, reflectance, and Raman spectroscopy, for monitoring hydration induced changes in Antarctic lichen Dermatocarpon polyphyllizum

Název česky Korelativní postup kombinující fluorescenci chlorofylu, odrazivost a Ramanovu spektroskopii použitý pro monitorování vysycháním způsobených změn u antarktického lišejníku Dermatocarpon polyphyllizum
Autoři

MISHRA Kumud Bandhu VÍTEK Petr BARTÁK Miloš

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www Full Text
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.saa.2018.09.036
Klíčová slova Carotenoids; Chlorophyll a fluorescence transient; Extremophile organisms; Optical signal; Raman mapping; Reflectance spectra
Popis Lišejníky jsou úspěšnými kolonizátory v extrémních prostředích po celém světě. V tomto 4l8nkujsme použili korelační přístup kombinující tři optické signály (chlorofyl a fluorescenci (ChlF), odrazivost a Ramanovo spektrum), ke sledování změn vyvolaných hydratací fotosyntetických vlastností antarktického chlorolichenu Dermatocarpon polyphyllizum. Tyto tři signály z tohoto lišejníku jsme měřili v různých stádiích hydratace (po 4 hodinách, 24 hodinách a 48 hodinách) a porovnávali jsme data získaná z tohoto lišejníku v suchém stavu i v hydratovaném stavu.
Související projekty: