Informace o projektu
ECOPOLARIS - Změny ve struktuře a funkci součástí terestrických polárních ekosystémů (ECOPOLARIS)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001708 (kod CEP: EF16_013/0001708)
Období řešení
4/2017 - 3/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Navrhovaný projekt je zaměřen na kompletní výzkum základních složek polárních eko- a geo-systémů a procesů v nich probíhajících. Projekt využívá různých časových měřítek procesů, má modulární strukturu a kombinuje přístupy oborů: klimatologie, geomorfologie, glaciologie, pedologie, limnologie, mikrobiologie, obecná biologie, ekologie, stresová ekofyziologie, Projekt je zaměřen na multidisciplinární výzkum s důrazem na propojenost jednotlivých modulů: klimatologie, geomorfologie, glaciologie a experimentální biologické disciplíny. Realizace projektu je zaměřena na posílení intrumentálního vybavení Infrastruktury polárního výzkumu (CzechPolar) v laboratořích na půdě Masarykovy univerzity Brno a partnera projektu JČU České Budějovice.

Publikace

Počet publikací: 164


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 17 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info