Informace o publikaci

Drama in Prose: Dramatic Aspects in Ancient Narrative Literature and Their Function

Název česky Drama v próze: dramatické prvky v antické narativní literatuře a jejich funkce
Autoři

PETROVIĆOVÁ Katarina

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Jedním ze základních kamenů klasického literárního kánonu bylo zachování tzv. žánrové čistoty, kdy se konkrétní texty přihlašovaly k příslušným žánrům užitím odpovídajícího dialektu, metra a melodie. Záhy však začaly být tyto normy porušovány a staly se prostupnými, často jako výsledek přirozeného procesu, někdy ovšem také v důsledku literárního či společenského vzdoru. Cílem příspěvku bylo představit a podrobit analýze dramatické techniky a nástroje používané napříč antickými prozaickými žánry. Byly zkoumány intertexty i nepřímé inspirace a vztahy s cílem odkrýt vztah antické literatury k normě. Na základě analýzy jednotlivých prozaických děl přednáška odpověděla také na související otázky, totiž jak chápe normu poezie a próza, jaký je jejich vzájemný vztah a k jakým posunům v normativitě dochází a jaká je role vzorů a síla autorské individuality.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info