Informace o projektu
Výzkum starověkých jazyků mediteránního prostoru, jejich písemnictví a příslušných kultur, včetně jejich recepce – 2019 (Staré jazyky a kultury)

Kód projektu
MUNI/A/1269/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt si klade za cíl soustavně propojovat v nejširší možné míře filologický, historický a nově i archeologický výzkum části jazykově-literárních a kulturních kořenů současné globalizované euro-americké civilizace v mediteránním prostoru, konkrétně latinského jazyka a klasického řeckého jazyka ve všech fázích jejich vývoje (výzkum bude v souladu s oborovým složením na ÚKS rozšířen i na jazyky vycházející z těchto dnes již mrtvých jazyků) a s nimi spojených historických území. Okruh výzkumu bude rozdělen na čtyři příbuzné specializace: lingvistickou, literární, historickou a částečně i archeologickou. Jedná se o dlouhodobý projekt.

Publikace

Počet publikací: 114


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 12 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info