Informace o publikaci

EVROPSKÉ MEZINÁRODNÍ PRÁVO SOUKROMÉ – HLEDÁNÍ FORMÁLNÍ A NEFORMÁLNÍ HARMONIE

Autoři

ROZEHNALOVÁ Naděžda

Rok publikování 2019
Druh Článek ve sborníku
Konference In varietate Concordia
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Klíčová slova Autonomní interpretace; evropské mezinárodní právo soukromé; unifikace kolizních norem; vnější rozhodovací harmonie.
Popis Vnější rozhodovací harmonie, resp. vnější rozhodovací jednota, mezinárodní rozhodovací rovnost. Tímto pojmem je vyjádřen od dob Savignyho požadavek a snaha o to, aby bez ohledu na místo, kde je právní vztah posuzován a řešen, bylo možné v případě kolizí právních řádů očekávat procesně a kolizně obdobný výsledek. Stať se věnuje uchopení této problematiky v rámci evropského mezinárodního práva soukromého. Zejména je pozornost věnována otázce tvorby evropsky jednotných pojmů, a to na základě vybraných rozhodnutí SD EU.