Informace o publikaci

Sankcionování trestných činů v dopravě pohledem soudců Nejvyššího soudu

Autoři

LUKÁŠOVÁ Marcela

Rok publikování 2020
Druh Článek ve sborníku
Konference Dny práva 2019: Část III. Juristické, kriminologické a kriminalistické aspekty trestných činů proti životu a zdraví
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Open access sborníku
Klíčová slova Sanctions; crimes; traffic; judge; Supreme Court
Popis Trestné činy v dopravě jsou zcela ojedinělým typem trestné činnosti. Zpravidla se jedná o nedbalostní trestné činy, čemuž do značné míry odpovídá i charakteristika pachatele a typizace ukládaných sankcí. Pachatel je mnohdy buď potrestaný nebo opakovaně trestán za trestný čin v dopravě. Soudci proto při ukládání sankcí často volí mírnější tresty, buď v podobě alternativních trestů nebo opětovně opakujících se podmíněných trestů odnětí svobody. Otázkou však zůstává, nakolik je tento sankční přístup vhodný, popřípadě, může-li být skutečně efektivní. Odpovědět na tyto otázky není možné pouze za pomoci právní teorie, nýbrž je nezbytné zohlednit rovněž pohled z praxe. Příspěvek proto zpracovává výzkumné šetření zaměřující se na názorové postoje soudců Nejvyššího soudu, jejichž praxe je dlouhodobá, pestrá a názorově ustálená. Soustřeďuje se na současné nastavení sankčního aparátu při postihování trestných činů páchaných v dopravě a jeho aplikování v praxi.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info