Informace o publikaci

Koevolučné vzťahy medzi hostiteľský špecifickými motolicovcami (Dactylogyrus) a kaprovitými rybami v Stredomorí

Autoři

BENOVICS Michal VETEŠNÍKOVÁ ŠIMKOVÁ Andrea

Rok publikování 2020
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis V priebehu evolučného času majú paraziti tendenciu sa viac a viac špecializovať na svojich hostiteľov. Postupná špecializácia môže potencionálne viesť až k vysokej hostiteľskej špecificite parazita, kedy je schopný cudzopasiť len na jednom hostiteľskom druhu. Úzko späté s týmto konceptom je aj Fahrenholzovo pravidlo, ktoré predpokladá, že paraziti so svojimi hostiteľmi po dlhé obdobie harmonicky kospeciujú, t.j. vo výsledku by mala fylogenéza parazitickej skupiny zrkadliť fylogenézu ich hostiteľov. Na podobnom princípe pracuje tzv. kofylogenetický prístup, pomocou ktorého je možné štúdiom evolučnej histórie parazitov vniesť viac svetla do otázok týkajúcich evolučnej histórie ich hostiteľov. Ako vhodný modelový organizmus sa pre tieto účely javia motolicovce rodu Dactylogyrus, ktoré parazitujú striktne na kaprovitých rybách a vyznačujú sa vysokou hostiteľskou špecificitou. V rámci tohto výskumu sme sa rozhodli preskúmať kofylogenetické vzťahy medzi vybranými endemickými druhmi kaprovitých rýb v južnej Európe a severnej Afrike a ich špecifickými parazitmi rodu Dactylogyrus. V priebehu rokov 2014 až 2019 sme nazbierali parazitologický materiál z 34 druhov endemických rýb patriacich do čeľade Cyprinidae. Na základe morfológie a s podporou DNA sekvencií troch genetických markrov sme identifikovali 29 druhov Dactylogyrus. Kofylogenetické analýzy odhalili významný koevolučný signál v tomto systéme parazit-hostiteľ a následné testovanie rôznych hypotetických modelov naznačilo, že dôležitú úlohu v evolúcií Dactylogyrus parazitov hrá práve hostiteľský preskok (host-switch). Vo výsledku sa zdá, že na súčasnú distribúciu jednotlivých línií má veľký vplyv historický vznik kontinentálnych mostov spájajúcich severnú Afriku s južnou Európou. Naviac, fylogenetické vzťahy medzi jednotlivými líniami naznačujú viacnásobný pôvod Dactylogyrus parazitov v južnej Európe.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info