Informace o publikaci

Změny v epidemiologii invazivních mykotických infekcí v českých a slovenských hematoonkologických centrech v letech 2005-2017: analýza dat FIND

Autoři

WEINBERGEROVÁ Barbora KABUT Tomáš KOCMANOVÁ I. DRGOŇA L. KOUBA M. HRIČINOVÁ M. GABZDILOVÁ J. GUMAN T. PETEČUKOVÁ V. NOVÁK J. FORSTEROVÁ K. HABER J. ŽIAKOVÁ B. BOJTÁROVÁ E. ZAVŘELOVÁ A. KARAS M. CHRENKOVÁ V. SEDLÁČEK P. TKÁČIKOVÁ Barbara MÚDRY Peter MALLÁTOVÁ N. TIMR P. KOLENOVÁ A. TANUŠKOVÁ D. HORÁKOVÁ J. NAVRÁTIL M. CHUDEJ J. SOKOL J. ROLENCOVÁ M. ŽÁK P. CETKOVSKÝ P. MAYER Jiří RÁČIL Zdeněk

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Transfúze a hematologie dnes
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.prolekare.cz/casopisy/transfuze-hematologie-dnes/2019-2-28/zmeny-v-epidemiologii-invazivnich-mykotickych-infekci-v-ceskych-a-slovenskych-hematoonkologickych-centrech-v-letech-2005-2017-analyza-dat-find-114070
Klíčová slova invasive fungal infection; haematological patient; epidemiology; acute leukaemia
Popis Úvod: Invazivní mykotické infekce představují život ohrožující infekční komplikace u hematologických pacientů a jejich časná diagnostika může přispět ke zlepšení přežívání těchto nemocných. Jejich zastoupení se v posledních letech mění zejména vlivem selekčního tlaku antimykotik. Materiál a metodika: Cílem naší práce bylo retrospektivní zhodnocení změn v epidemiologii invazivních aspergilóz, invazivních kandidóz a vzácných mykóz u hematologických nemocných v českých a slovenských hematoonkologických centrech v letech 2005–2017. Sledované období bylo rozděleno na 1. období (2005–2012) a 2. období (2013–2017). K analýze byla použita data zadaná do databáze FIND (Fungal INfection Database) na základě diagnostických EORTC/MSG kritérií z roku 2008. Spotřeba vybraných antimykotik byla vyjádřena v relativní roční spotřebě na 1 000 lůžkodní. Výsledky: Celkem bylo zdokumentováno 349 invazivních aspergilóz, 168 invazivních kandidóz a 102 vzácných mykóz (z toho 65,7 % invazivních zygomykóz). Výskyt invazivní aspergilózy vzrůstal v 1. období, přičemž od roku 2013 nastal naopak klesající trend (průměrný počet případů na centrum v letech 2005–2012–2017: 1,1–3,6–0,7). Snížilo se zastoupení invazivních aspergilóz u vysoce rizikových pacientů (2005 – 72,7 %; 2010 – 40,7 %; 2017 – 18,2 %). Celková spotřeba posakonazolu rostla od roku 2005 (rDDD v roce 2005–2010–2015: 0–831–1043). Celkový počet invazivních kandidóz a vzácných mykóz zůstal v letech neměnný. Zastoupení druhů Candida albicans vs. non-albicans se také v 1. a 2. období nelišilo (26,1 % vs. 29,1 %; p = 0,732). U průlomových infekcí na profylaxi posakonazolem nebo vorikonazolem se signifikantně častěji vyskytovaly vzácné patogeny ve srovnání s infekcemi vzniklými u pacientů bez této profylaxe (35,3 % vs. 14,4 %; p = 0,000). Závěr: Na základě analýzy byl potvrzen klesající výskyt invazivních aspergilóz dominantně v souvislosti se zavedením rutinní antimykotické profylaxe posakonazolem u vysoce rizikových pacientů. Zastoupení zygomykózy u těchto nemocných také kleslo. U pacientů na profylaxi posakonazolem nebo vorikonazolem došlo ke změně spektra infekcí ve prospěch vzácných patogenů.
Související projekty: