Informace o publikaci

Informační gramotnost: Teorie a vzdělávací praxe

Logo poskytovatele
Autoři

MAZÁČOVÁ Pavlína

Rok publikování 2019
Druh Přehledové a vzdělávací texty
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Publikace Informační gramotnost:Teorie a edukační praxe je výsledkem aktivit společenství praxe akademiků, učitelů a vysokoškolských studentů a přináší do českého vzdělávacího prostředí aktuální a lze říci ojedinělý pohled na problematiku informační gramotnosti a jejího rozvíjení v primárním a sekundárním vzdělávání. Prvotním podnětem ke vzniku jednotlivých tematických kapitol byla absence teoretického publikačního zázemí i odborného pohledu na informační gramotnost v českém vzdělávacím prostředí. Do pojetí publikace se promítly také výsledky aktuálních tematických výzkumných šetření České školní inspekce, které nejsou ke stavu rozvíjení informační gramotnosti v českém školství lichotivé. Souvisejícím aspektem vzniku publikace je naléhavá potřeba umožnit v českém školním prostředí implementaci fungujících a aktuálních zahraničních přístupů k rozvoji informační gramotnosti ve školní praxi. Publikace vznikla v reflexi dlouholeté pedagogické praxe i odborného zájmu autorky a editorky o problematiku informační gramotnosti. Cílem autorů textu je to, aby se publikace stala funkčním příspěvkem k zájmu o téma v odborné pedagogické komunitě, v prostředí pregraduální přípravy budoucích učitelů na vysokých školách a aby nalezla své místo v knihovnách a kabinetech učitelů a dalších zájemců o informační gramotnost a její rozvíjení.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info