Informace o projektu

Informace o projektu
Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664
Období řešení
1/2017 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Filozofická fakulta
WWW stránky projektu
http://pages.pedf.cuni.cz/sc25/
Spolupracující organizace
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Technická univerzita v Liberci
Univerzita Karlova v Praze

Smyslem projektu je vytvořit tzv. společenství praxe, prostřednictvím kterého bude zajišťována pravidelná spolupráce a vzájemné obohacování jednotlivých aktérů – učitelů vysokých škol, učitelů základních a středních škol (ISCED 1-3) a studentů vysokých škol. Projekt vychází z předpokladu, že obě strany mají co nabídnout – akademický svět teoretické ukotvení, poznatkový aparát, didaktické a pedagogicko-psychologické přístupy, učitelé z praxe svou zkušenost a náměty, které mohou být reflektovány a využívány jako vstup při hledání vhodných didaktických postupů, ale i výchovných a vzdělávacích strategií. Klíčový dopad bude mít projekt na žáky, na rozvoj jejich kompetencí v souladu s definovanými cíli a výstupy RVP, a to v současně nastaveném prostoru inkluzivního vzdělávání. Jedná se tedy o podporu a zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím profesního rozvoje učitelů, zahrnujícího rozvoj jejich didaktických, evaluačních, pedagogicko-psychologických a psychodidaktických kompetencí. Společným jmenovatelem takto široce zaměřených tematických celků je snaha o vytváření nových příležitostí k zajištění kvality nižších stupňů vzdělávání v rámci kurikulární reformy.

Publikace

Počet publikací: 40


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info