Informace o publikaci

Riccati technique and oscillation constant for modified Euler type half-linear equations

Název česky Riccatiho technika a oscilační konstanta pro pololineární rovnice modifikovaného Eulerova typu
Autoři

HASIL Petr JAROŠ Jaroslav VESELÝ Michal

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Publ. Math. Debrecen
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Klíčová slova half-linear equation; oscillation theory; non-oscillation; Riccati technique; conditional oscillation; oscillation constant
Popis Studovány jsou rovnice ve speciálním tvaru se skalárním p-laplasiánem pro libovolně dané číslo p > 1. Je známo, že tyto rovnice jsou podmíněně oscilatorické pro jisté koeficienty. Podmíněná oscilace pro jisté nekonstatní koeficienty byla dokázána pomocí Prüferova úhlu. Pomocí nové modofikace Riccatiho metody (tj. pomocí rozdílného přístupu) jsou identifikovány snadno aplikovatelné podmínky na koeficienty, které také zaručují podmíněně oscilatorické chování. Získané výsledky pokrývají rovnice, jejichž oscilační vlastnosti nebyly známy a tyto výsledky jsou nové dokonce pro lineární rovnice (tj. pro p = 2).
Související projekty: