Informace o publikaci

Riccati technique and oscillation constant for modified Euler type half-linear equations

Logo poskytovatele
Název česky Riccatiho technika a oscilační konstanta pro pololineární rovnice modifikovaného Eulerova typu
Autoři

HASIL Petr JAROŠ Jaroslav VESELÝ Michal

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Publicationes Mathematicae Debrecen
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://publi.math.unideb.hu/load_jpg.php?p=2392
Doi http://dx.doi.org/10.5486/PMD.2020.8739
Klíčová slova half-linear equation; oscillation theory; non-oscillation; Riccati technique; conditional oscillation; oscillation constant
Popis Studovány jsou pololineární diferenciální rovnice se skalárním libovolně daným p-laplasiánem. Je známo, že tyto rovnice jsou podmíněně oscilatorické pro jisté koeficienty. Podmíněná oscilace pro jisté nekonstatní koeficienty byla dokázána pomocí Prüferova úhlu. Pomocí nové modifikace Riccatiho metody (tj. pomocí rozdílného přístupu) jsou identifikovány snadno aplikovatelné podmínky na koeficienty, které také zaručují podmíněně oscilatorické chování. Získané výsledky pokrývají rovnice, jejichž oscilační vlastnosti nebyly známy a tyto výsledky jsou nové dokonce i pro lineární rovnice (tj. pro p = 2).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info