Informace o publikaci

Povolání chirurg: pohled pod povrch profese očima chirurgů

Autoři

ŠVEC Vlastimil HORVÁTH Teodor MORAVČÍK Petr ŠPANKOVÁ Markéta KALA Zdeněk

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Orbis Scholae
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://karolinum.cz/data/clanek/7362/OS_13_1_0107.pdf
Doi http://dx.doi.org/10.14712/23363177.2019.20
Klíčová slova surgical profession; qualitative research; semi-structured interview; prerequisites for the surgical profession; learning of a young surgeon; surgeons’ professional growth; interdisciplinary collaboration
Popis Studie je sondou do profese chirurga pohledem chirurgů. Představuje kvalitativní design výzkumu vycházející z naturalistické tradice, založený na polostrukturovaných rozhovorech s chirurgy. Odpovídá na čtyři výzkumné otázky: 1) Které předpoklady pro chirurgickou profesi považují chirurgové za důležité? 2) Jak se mladí chirurgové učí chirurgii? 3) Které zdroje svého profesního růstu chirurgové uvádějí? 4) Jak lze charakterizovat proces profesního růstu chirurga? Takto vznikly čtyři soubory odpovědí, které byly dále analyzovány z hlediska jejich obsahu. Postupně byly získány menší soubory zahrnující významově podobné odpovědi. Tyto soubory byly označeny kategoriemi, které tvoří jádro interpretací. Jedním ze zajímavých a zároveň významných výsledků výzkumu je návrh desetistupňového modelu profesního růstu chirurga: 1) řemeslo, 2) pravidla, 3) růst, 4) variace, 5) tvořivost, 6) mistrovství, 7) souhra, 8) součinnost, 9) služba, 10) naplnění. Studii lze považovat za příklad mezioborové spolupráce pedagoga a chirurgů.
Související projekty: