Informace o publikaci

Ius honorarium – římské magistratury a jejich činnost. Sborník z konference

Autoři

SALÁK Pavel MRÁZKOVÁ Lucie

Rok publikování 2019
Druh Editorství tématického sborníku
Citace
Popis Publikace se věnuje praetorskému právu, které tvořilo jeden z hlavních pramenů římského práva. Právě skrze ius honorarium bylo možno jinak průměrně rigidní ius civile přizpůsobovat měnícím se společenským poměrům. Publikace není s to postihnout ius civile jako celek, nicméně může alespoň částečně poskytnout obraz jeho významu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info