Informace o publikaci

Socio-ekonomické dopady rekonstrukcí a případného zkapacitnění páteřních silnic II. třídy v regionu soudržnosti Jihovýchod

Autoři

VITURKA Milan PAŘIL Vilém

Rok publikování 2012
Druh Výzkumná zpráva
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Popis Předmětem je zpracování studie socioekonomických dopadů rekonstrukcí a případného zkapacitnění (bez zvýšení třídy silnice) páteřních silnic II. třídy jako výchozího podkladu pro dokument Analýza strategií krajů a zacílení intervencí ze strukturálních fondů v regionu soudržnosti Jihovýchod pro následující programové období Politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU 2014–2020 (priorita Mobilita a dopravní infrastruktura s předpokládaným financováním ze strukturálních fondů). Vyhodnocení socioekonomických dopadů vybraných silnic bude vztaženo k úrovni dotčených územních obvodů ORP a provedeno na základě schválené soustavy kritérií, podrobněji popsané v následující kapitole. Jde o studii vyhodnocující a vzájemně porovnávající socioekonomické dopady rekonstrukcí resp. modernizací vybraných páteřních silnic II. tříd v regionu soudržnosti Jihovýchod: silnice č. 152, 360, 374, 377, 379, 380, 385, 394, 405, 413 a 602. Výzkumná studie se zabývá hodnocením účelnosti rekonstrukce páteřních silnic II. tídy regionu Jihovýchod na základě originální metodiky - kritéria relevance, užitečnosti, integrace, stimulace a udržitelnsoti. Praktickým výsledkem je stanovení odpovídajících priorit rekonstrukce vybrané sítě silnic.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info