Informace o publikaci

Komunikační a simulační techniky logopedické. Metodické texty k projektu MUNI 4.0. Pedagogická fakulta, studijní program Logopedie (Bc.)

Autoři

KOPEČNÝ Petr CHLEBORADOVÁ Barbora

Rok publikování 2019
Druh Přehledové a vzdělávací texty
Citace
Popis Text se zaměřuje na základní vymezení komunikačního procesu a současného náhledu na narušenou komunikační schopnost. Studijní opora představuje intervenční přístupy k rozvoji foneticko-fonologické jazykové roviny, soustředí se tak na strategie k podpoře vývoje artikulační schopnosti a sluchového vnímání v období před zahájením povinné školní docházky a vybranými pomůckami k intervenci při obtížích ve foneticko-fonologické rovině jazyka. Studijní opora nabízí rovněž pohled na přístupy k žákyním a žákům v souvislosti s jejich zapojením do kolektivu třídy nebo skupiny, a to především ve vztahu k narušení v oblasti komunikace na základě psychogenních faktorů, ale také v důsledku závažných forem zdravotního postižení.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info