Informace o publikaci

Hypertextové odkazy jako trestný čin porušení autorského práva?

Autoři

VOJTÍŠKOVÁ Terezie

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se věnuje problematice hypertextových odkazů umisťovaných na internetových stránkách, prostřednictvím nichž je odkazováno na neoprávněně uveřejněný obsah podléhající autorskému právu či právům s autorským právem souvisejícím. Příspěvek na úvod shrnuje, kdy se ve světle judikatury Soudního dvora Evropské unie jedná o porušení autorského práva, následně se věnuje rozhodovací praxi českého Ústavního soudu. Závěrem jsou analyzovaná rozhodnutí stručně shrnuta a je osvětlen jejich dopad na národní právní rámec, především v kontextu trestního práva.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info