Informace o publikaci

International Jurisdiction in Trade Name Infringement Disputes

Název česky Mezinárodní soudní pravomoc ve sporech z porušení práva k obchodnímu jménu
Autoři

PULLMANNOVÁ Helena

Rok publikování 2020
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zabývá následujícími otázkami: i) u soudů kterého státu může poškozený podnikatel, jehož právo k obchodnímu jménu bylo porušeno, žalovat rušitele jeho práva, ii) zda u takto určeného soudu může poškozený podnikatel žalovat rušitele na náhradu celé škody, která mu vznikla (tj. včetně částí vzniklých na území jiných států); a iii) jak se kritéria stanovená v nařízení Brusel I bis pro určení soudů státu EU s mezinárodní jurisdikcí pro tyto případy liší od kritérií stanovených v zásadách CLIP Principles. Význam kvalifikace porušení podle lex fori bude zmíněn na začátku příspěvku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info