Informace o publikaci

If It Were Not Exceptional, We Wouldn’t Have Chosen It: Institutional Habitus of Two Nursery Schools

Logo poskytovatele
Název česky Kdyby nebyla výjimečná, tak bychom si ji nevybrali: Institucionální habitus dvou mateřských škol
Autoři

JARKOVSKÁ Lucie

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Orbis Scholae
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://karolinum.cz/data/clanek/8781/OS_2020_3_Jarkovska_fin.pdf
Doi http://dx.doi.org/10.14712/23363177.2021.2
Klíčová slova institutional habitus; pre-school education; parental attitudes; social reproduction; Czech Republic
Popis S využitím konceptu institucionálního habitu článek analyzuje každodenní praktiky ve dvou mateřských školách (soukromě financovaná lesní školka a veřejně financovaná mateřská škola). Na základě údajů z rozhovorů a přímých pozorování zkoumá, jak je utvářen habitus obou školek. Zaměřuje se na sociální kontext mateřské školy, její organizační strukturu, sdílené hodnoty a mezilidské a komunitní vztahy. Tyto aspekty jsou diskutovány s teoriemi rodičovských postojů a stylů a jejich důsledků pro sociální reprodukci, jak jsou popsány v dílech Bourdieuho, Lareau a Reay. Analýza ukazuje, že rodiče doufají v podobné výsledky (např. soběstačnost), nicméně věří v různé cesty vedoucí k těmto cílům. Bližší pohled na habituálně rámované rozdíly v percepci disciplíny a sociální kontroly, která je realizována skrze institucionální pravidla, odhaluje, jakými způsoby je konstruována exkluzivita soukromé instituce. Došli jsme k závěru, že tuto exkluzivitu neutváří jen požadovaný poplatek, ale také potřeba přiměřené úrovně kulturního kapitálu nutné k pochopení sofistikovaného kodexu pravidel, který je rámován svobodou a dobrovolností. Analýza těchto subtilních procesů je důležitá pro pochopení nerovností ve vzdělávání a posílení sociální soudržnosti prostřednictvím vzdělávání.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info