Informace o projektu

Diverzifikace předškolního vzdělávání v České republice: Inkluze, exkluze a sociální nerovnosti (Beskibe)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA16-18940S
Období řešení
1/2016 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Cílem tohoto projektu je na základě kombinace kvalitativních a kvantitativních přístupů detailně popsat stratifikační faktory a mechanismy v oblasti předškolního vzdělávání. Ty jsou výsledkem spolupůsobení sociálních politik, praktik institucí předškolního vzdělávání a rodičovských strategií. V českém prostředí je v tato otázka obzvláště ožehavá, jelikož zde v důsledku výrazného nedostatku veřejných zařízení předškolní péče vzniká řada soukromých školek a vzdělávací možnosti se značně diverzifikují. Instituce se rozrůzňují jak z hlediska přístupu k jejich využívání, tak i z hlediska vzdělávacích obsahů či nabízených aktivit. Skrze analýzu stratifikačních mechanismů projekt přispěje k identifikaci klíčových faktorů pro formování vzdělávacích příležitostí, stejně jako sociálních rozdílů. Projekt je tak příspěvkem k diskuzím o budování inkluzivního vzdělávání, jehož úspěšnost spatřuje již v samotných počátcích vzdělávacích drah.

Publikace

Počet publikací: 15


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info