Informace o publikaci

Limity donucení k využití mediace

Autoři

HOLAS Jan

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Časopis pro právní vědu a praxi
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/14391/12234
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CPVP2021-2-4
Klíčová slova Mediation; Right to Access to Justice; Civil Proceedings; First Meeting with Registered Mediator
Popis V právních řádech států se v posledních dekádách začínají celosvětově objevovat prvky donucení k využití mediace při řešení civilních sporů. V souvislosti s představením podoby věcného záměru civilního řádu soudního se stává diskuze ohledně tohoto trendu opět aktuální i v České republice. Před započetím modelace vhodného systému přístupu k mediaci v určitém státě je vhodné zabývat se limity donucení k využití mediaci a vymezit tím rámec, v němž se může právní úprava pohybovat. Tyto limity je nutno hledat jak v systému fungování mediace, tak i v právním systému. V článku byly jako základní potencionální limity donucení analyzovány princip dobrovolnosti v mediaci, právo na přístup k soudu a zásady civilního procesu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info