Informace o publikaci

Institucionální zabezpečení ochrany životního prostředí s ohledem na plánovanou rekodifikaci veřejného stavebního práva

Autoři

VAŇKOVÁ Denisa

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Iurium scriptum
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Open Access
Klíčová slova environmental protection; recodification of public construction law; institutional changes; system of building administration; concerned authority
Popis Článek pojednává o nejzákladnějších změnách v působnosti a pravomocech orgánů veřejné správy činných v rámci plánování a uskutečňování záměrů podle návrhu nového stavebního zákona, a to se zaměřením se na zabezpečení ochrany životního prostředí. Současně práce předmětné institucionální změny kriticky zhodnocuje a porovnává, a to nejen v souvislosti s nyní účinnou právní úpravou, tj. zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ale také co se týče úprav zamýšlené rekodifikace v čase. Vzhledem k proklamacím ve věcném záměru a důvodových zprávách k jednotlivým verzím návrhu je obsahem článku také kritické posouzení toho, zda plánované institucionální změny mohou reálně urychlit a zpřehlednit procesy veřejného stavebního práva s vazbou k ochraně životního prostředí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info