Informace o publikaci

Pilotáž českého překladu dotazníku stylů učení se cizímu jazyku

Autoři

LANGEROVÁ Petra

Rok publikování 2020
Druh Článek ve sborníku
Konference Výzkum v didaktice cizích jazyků III
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Klíčová slova language learning styles; cognitive psychology; pilotage; exploratory factor analysis
Popis Příspěvek přináší informace o procesu a výsledcích pilotáže českého překladu dotazníku stylů učení se cizího jazyka Ehrmanové a Leaverové (Ehrman & Leaver, 2003) vycházejícího z psychologie osobnosti a zaměřeného na kognitivní dimenze procesu učení se cizího jazyka. Pro ověření reliability dotazníku byla provedena explorační faktorová analýza (EFA), neboť nejsou k dispozici údaje o ověření reliability původního dotazníku. Faktorová analýza nepotvrdila reliabilitu škál české verze. Z původního uspořádání dotazníku lze ovšem usoudit, že dotazník nemá strukturu nezávislých faktorů, tudíž faktorová analýza nemůže identifikovat nezávislé dimenze. Na základě analýzy výsledků pilotáže se EFA v tomto případě nejeví jako přiměřená metoda pro ověření reliability škál tohoto dotazníku. Ve výzkumu tedy bude použita pilotovaná česká verze, doplněná o kvalitativní fázi výzkumu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info