Informace o publikaci

Další objekt s brázděným vpichem a s doklady zpracování rohovce typu Stránská skála z Brna-Maloměřic

Autoři

ŠMÍD Miroslav KOS Petr PŘICHYSTAL Antonín

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Pravěk NŘ
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Klíčová slova Moravia; Brno-Maloměřice; Initial and Early Eneolithic; settlement; „Furchenstich“ pottery; chipped industry; Stránská skála cherts; evidence of metallurgy
Popis V letech 2017–2019 proběhla další etapa výzkumu v Brně Maloměřicích, během níž bylo evidováno a prozkoumáno celkem 21 objektů. Práce je věnována dvěma z nich; první objekt 505/2017 poskytl obsáhlou kolekci keramiky ze závěru časného eneolitu, obsahující tři výrazné komponenty: epilengyelský, nálevkovitých pohárů, a s brázděným vpichem. Jde o druhý nálezový celek stejného charakteru z této lokality. Druhý objekt 517/2017 datují nálezy do starší fáze baalberského stupně nálevkovitých pohárů. Poskytl zlomek tyglíku miskovitého tvaru, který rozmnožil stávající doklady staroeneolitické metalurgie na Moravě a chronologicky velmi dobře uchopitelné ucho amfory s terčovitou aplikací typu Hunyadihalom. Oba časně eneolitické objekty poskytly také objemnou kolekci štípané industrie, dokládající intenzivní zpracování rohovce ze Stránské skály v Brně-Slatině. Nacházely se blízko sebe a lze proto uvažovat, že patřily jednomu výrobnímu areálu. Aktuálně získaná 14C data z objektu 500/2016 verifikují opodstatněnost vyčlenění horizontu s „archaickým“ brázděným vpichem na Moravě a otevírají prostor úvahám o kulturním a chronologickém prolínání v závěru časného a na počátku starého eneolitu. Komparace a z nich plynoucí závěry naznačují reálnou možnost paralelního vývoje dvou odlišných komponent, podílejících se na formování moravsko-rakouské skupiny nálevkovitých pohárů – souborů charakteru božického depotu na jedné a s nejstarší baalberskou keramikou na straně druhé.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info