Informace o publikaci

BACH: Testy školních dovedností. Představení nově vznikající diagnostické metody

Logo poskytovatele
Autoři

CÍGLER Hynek JABŮREK Michal BEDNÁŘOVÁ Jiřina

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis Řada komplexních testových baterií typu WJ či WISC, které se standardně zaměřovaly na kognitivní schopnosti, má v současné době také svůj protějšek v podobě testů školních dovedností (tzv. achievementu). Tyto testy se zaměřují na schopnosti související se školním výkonem jako je matematika, psaní a čtení, mohou být využívány např. při diagnostice specifických poruch učení či jako východisko při plánování intervencí ve škole. Ačkoliv v České republice již máme k dispozici několik adaptací moderních kognitivních baterií (např. WJ IV či CAS-2), komplexní test achievementu doposud chyběl. Testy školních dovedností: BACH (Bednářová, Jabůrek & Cígler) je nový nástroj k diagnostice achievementu ve dvou oblastech – matematika a Český jazyk. S ohledem na specifika českého jazyka se nejedná o adaptaci, ale o originální novou metodu, která vzniká ve spolupráci FSS MU a firmy Propsyco, s.ro. Jde o komplexní baterii 31 testů. Jazyková část se skládá ze 17 subtestů, které pokrývají čtenářské dovednosti, psaní, zrakovou diferenciaci a další jazykové dovednosti. Matematická část je složena z pěti subtestů zaměřených na předmatematické schopnosti (např. řazení či třídění) a osmi subtestů, které pokrývají slovní úlohy, matematické znalosti a počítání s rychlostní složkou. Celou baterii doplňuje subtest grafomotorické tempo. Test je aktuálně standardizován v rámci projektu TAČR pro dvě věkové skupiny: 5–25 let a 55–80 let. V rámci mladší skupiny respondentů je konormován společně s vybranými subtesty kognitivní baterie WJ IV, u starší skupiny s paměťovou baterií TOMAL SE, jehož normy v rámci projektu nově vznikají. V příspěvku představíme jednotlivé subtesty baterie BACH a předběžné výsledky standardizační studie.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info