Informace o publikaci

Vosprijatije diskursa chudožestvennych proizvedenij v slovackom vuze

Název česky Percepce diskursu děl umělecké literatury na slovenských vysokých školách
Autoři

DOHNAL Josef GROMINOVÁ Andrea

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Professional Discourse & Communication
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://doi.org/10.24833/2687-0126-2021-3-2-67-79
Doi http://dx.doi.org/10.24833/2687-0126-2021-3-2-67-79
Klíčová slova discourse; fiction; code; decoding; Russian as a foreign language
Popis Na základě zkušeností s analýzou a interpretací ruských uměleckých děl na slovenské univerzitě se autoři snaží identifikovat obtíže, které vznikají při výuce ruské literatury, kultury a ruského jazyka. Pozornost je věnována zejména diskurzivním faktorům studia beletristických děl založených na teoretických základech předních teorií diskurzu. Autoři se zaměřují především na pět kódů, které vyzdvihl jeden ze zástupců strukturalismu a poststrukturalismu, francouzský filozof, literární vědec, Estonec a sémiotik R. Barthes. Rozluštění samostatných kódů literární produkce může motivovat studenty rusistiky k samopstatnému čtení, což rozvíjí jejich kritické myšlení, rozšiřuje obzory znalostí a také podporuje jejich profesní i osobní růst. V hodinách interpretace literárních textů v rámci výuky ruštiny jako cizího jazyka se často vyskytují různé obtíže zejména s výkladem těchto kódů. Účelem tohoto článku je vyjádřit se k těmto obtížím, poukázat na faktory spojené s výkladem prvků diskurzu uměleckých děl a navrhnout některá řešení pro jejich odstranění u slovenských studentů studujících ruštinu jako cizí jazyk. Článek se může stát podnětem pro další pozorování v dané oblasti, může přispět ke zlepšení efektivity výuky ruské literatury 18.–21. století na slovenských univerzitách.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info