Informace o publikaci

The rear of the Line on the Staviska Hill

Název česky Zázemí linie na vrchu Staviská
Autoři

PETŘÍK Jan VOJTAS Martin TĚSNOHLÍDEK Jakub

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis Na jaře 1915 obsadily po Ruském průlomu linie u Stebníku (okr. Bardejov) rakousko-uherské jednotky hřeben vrchu Staviská na současné polsko-slovenské hranici. Pozice na této linii pak držely po dobu jednoho měsíce, díky čemuž zde mohly být vybudovány unikátní zákopy, jejichž kamenné zdivo se dochovalo do dnešních dnů. V týlu této linie se nacházejí samostatné částečně zahloubené objekty sloužící jako ubikace pro vojáky. V příspěvku budou prezentovány výsledky exkavace jednoho z těchto objektů. Podařilo se doložit způsob konstrukce nadzemní části ubikace a přítomnost otopného zařízení vyhloubeného do skalní stěny, o kterou se objekt opíral. Byly získány také artefakty dokládající způsob života vojáků jako např. příbor či odhozené potravinové konzervy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info