Informace o publikaci

Středoevropská identita české hudební teorie

Autoři

MÜHLOVÁ Klára Hedvika

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Přínos a charakter lokálního vědění o hudbě představuje, v kontextu globálního studia hudebních kultur, velmi aktuální otázku. Do popředí zajmu badatelů se dnes dostávají hudebně-teoretické koncepty pocházející z areálů, kterým v minulosti nebyla věnována dostatečná pozornost. Příkladem může být hudebně-teoretické dědictví mimoevropských oblastí, často lokalit s koloniální minulostí, kladoucích si otázku vlastní identity a původnosti ve vztahu k domorodé kultuře. V evropské perspektivě pak dospívají nového zhodnocení teorie rozvíjené na územích se socialistickou historií, jejichž intelektuální dění stálo dlouho mimo zorné pole západního výzkumu. Česká, potažmo československá, hudební teorie tak pomyslně hledá své místo na nově chápané mapě Evropy v globalizovaném kontextu. Příspěvek se na příkladu vybraných českých hudebně-teoretických koncepcí a trendů pokusí zhodnotit proměny, přínosy a využitelnost konceptu Střední Evropy v muzikologickém bádání.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info