Informace o projektu
Kognitivní procesy v koncepcích české hudební teorie 2. poloviny 20. století

Kód projektu
MUNI/A/1254/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Předkládaný projekt reaguje na současné potřeby základního muzikologického výzkumu v České republice, či, šířeji, ve středoevropském prostoru. Hlavním posláním projektu je detailní studium, posouzení a sumarizace kognitivních přístupů, jak se objevují ve vybraných koncepcích české, potažmo československé, hudební teorie 2. poloviny 20. století. Kognitivní studium hudby představuje jeden z nejrychleji se rozvíjejících směrů současné muzikologie, a současně aplikační oblast s velmi širokým potenciálem – bývalé rozdělení na západní a východní blok se však v této problematice, a v jejím současném výzkumném zastoupení, stále hodně odráží. Ve státech bývalého východního bloku se tak kognitivní směry současného muzikologického výzkumu, ve své vymezením samostatné, a aktuální podobě, teprve etablují. Při detailním studiu však lze zjistit, že v teoretických zkoumáních hudby, původem právě ze zemí bývalého sovětského bloku, jak se vyvíjely ve 2. polovině 20. století, je možné, pro kognitivní výzkumnou perspektivu současnosti, nalézt celou řadu podnětů. Cílem projektu je, na základě provedených zkoumání, určit základní metodologická východiska pro adaptaci a kompatibilizaci současných zahraničních koncepcí kognitivně orientované muzikologie na podmínky stávajícího tuzemského výzkumu, a jeho badatelské tradice.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info